Łukta-City 


login:

hasło:

zaloguj   |   rejestracja


Zapraszamy do galerii zdjęć "Łukta Dawniej".16 Października 2010, godz: 09:36

Wybory 2010 - Zasady


Wybory samorządowe 2010 - krótko o zasadach.


"12 listopada 2010 roku upływa kolejna kadencja rad gmin, powiatów i województw.

Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada, a ich druga tura - w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów - 5 grudnia.

 

Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

W przypadku wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta obowiązują wybory bezpośrednie. Znaczy to, iż głosujemy na osobę – a nie na partię polityczną, czy komitet wyborczy. Kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zgłosić tylko partia lub komitet wyborczy. Wybory bezpośrednie wygrywa ten kandydat, który zdobył najwięcej głosów w okręgu wyborczym i jednocześnie uzyskał ponad 50% wszystkich ważnych oddanych głosów. Jeżeli kandydatów jest więcej niż dwóch i żaden nie uzyska – w I turze wyborów - wymaganego poparcia ponad 50%, wówczas przeprowadza się II turę wyborów. Druga tura wyborów odbywa się po dwóch tygodniach. Do II tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali w I turze największą ilość głosów. Jeżeli kandydatów jest tylko dwóch, wówczas jeden z nich powinien uzyskać wymagającą przewagę. Prawdopodobieństwo, że obaj otrzymają równą liczbę głosów jest bliska zeru. W takiej sytuacji nie przeprowadza się II tury wyborów. Głosując na burmistrza lub wójta możemy wybierać (skreślać) tylko jednego kandydata.

 

Aby kandydować na wójta należy w dniu głosowania mieć ukończone 25 lat. Zgłoszenie kandydata ( kandydatów) do gmin naszego powiatu musi zostać podpisane przynajmniej przez 25 wyborców. Zgłoszenie listy kandydatów do rady powiatu wymaga poparcia nie mniej niż 200 wyborców, a do sejmiku województwa nie mniej niż 300 wyborców.

 

Wybory do rady

System wyborczy
Wybory do Rady, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, przeprowadzają:
1) gminne (miejskie) komisje wyborcze,
2) obwodowe komisje wyborcze.
1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.
2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.

 

W gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się od 1 do 5 radnych. W każdej gminie naszego powiatu wybierzemy 15 radnych.
Kandydatów na radnych  zgłaszać mogą wyłącznie komitety wyborcze. Prawo bierne i czynne przysługuje każdemu, kto posiada obywatelstwo polskie i najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady oraz jest wpisany do rejestru wyborców prowadzonego w gminie.

 

Komitety wyborcze chcąc prowadzić kampanię wyborczą zakrojoną na szeroką skalę muszą na ten cel zgromadzić środki  finansowe. Zasady gromadzenia jak i ich wydatkowania podlegają regułom określone prawem. Zgromadzone przez komitety środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na cele związane z wyborami. Limit wydatków na jeden mandat radnego w gminie wynosi 750 zł, do rady powiatu 2 000 zł, a sejmiku województwa 5 000zł. Limit wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej dla wójta i burmistrza z powiatu to liczba mieszkańców danej gminy pomnożona przez kwotę 0, 50 gr.

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, a kończy 24 godziny przed wyborami.

Głosowanie w wyborach samorządowych prowadzone jest od godz. 8.00 do 22.00."autor:gres edycja:gres wyświetleń: 2033

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany!


komentarze:

Artykuł nie został jeszcze skomentowany.

 


copyright © lukta-city.pl
autor: Grzegorz Malinowski